top of page

An important tract volume of 22 rare printed documents relating to the history of the Dutch railways, 1845-1886, with a manuscript index.

 

It includes the following documents:

 

1. Acte van concessie van den Nederlandschen Rhijn-spoorweg. [1845]. 18 pp.

 

2. Voorwaarden van concessie voor den aanleg en de exploitatie van een’ spoorweg van Gouda naar ‘s Gravenhage. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1867]. 30 pp.

 

3. Voorwaarden van concessie voor den aanleg en de exploitatie van een’ spoorweg van Harmelen naar Breukelen. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1867]. 30 pp.

 

4. Statuten van den Nederlansche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij, opgerigt bij notariele acte van 3 julij 1845. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1886?]. 26 pp.

 

5. Reglementen voor het bestuur van de Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij. 1850. 24 pp.

 

6. Reglement van orde voor de algemeene vergadering van deelhebbers van de Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij. [1875]. 4 pp.

 

7. Voorwaarden van concessie voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Leiden naar Woerden. [1875] 27 pp.

 

8. Spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden. Statuten. [1875]. 16 pp. With contemporary annotations.

 

9. [Incipit:] De ondergetekeekenden: J.P. de Bordes te ‘s Gravenhage en Mr. L.A.J.W. Baron Sloet te Arnhem… [1875]. 19 pp. No title-page.

 

10. Concessie voor den aanleg en exploitatie van een paardenspoorweg tusschen het station der Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1878]. 16, [2] pp.

 

11. [Incipit:] Burgemeester en wethouders der gemeente Wageningen, handelende krachtens besluit… [1881]. 11 pp.

 

12. Overeenkomsten tusschen den Staat en de Ned. Rhijn-Spoorweg Maatschappij, wegens het gemeentelijk station en gemeenschappelijk gedeelte wegs te Arnhem, dd. 30 Januarij / 16 Februarij 1865. 31 pp.

 

13. [Incipit:] De Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij, ter eenre, en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, beide gevestigd te Utrecht, ter andere zijde… [1871]. 20 pp.

 

14. Overeenkomst tusschen den Staat der Nederlanden, de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Ned. Rhijn-Spoorweg-Maatschappij tot het veranderen en uitbreiden van het gemeenschappelijk station te Arnhem. Utrecht, P.W. van de Weijer, 1875. [3], 35-43 pp.

 

15. Overeenkomst regelende de aansluiting van den Nderl. Rhijn-Spoorweg met den Staats-Spoorweg bij Amsterdam en het gemeenschappelijk gebruik van de staatsspoorwegwerken aldaar. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1875]. 14 pp.

 

16. Overeenkomst regelende de gemeenschappelijke dienst op de staatsspoorwegwerken te Amsterdam. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1880]. 22 pp.

 

17. [Incipit:] Overeenkomst betrekkelijk de exploitatie der steigers aan de Westerdoksdijk en van den spoorweg daartoe leidende. Amsterdam, 1880. 12 pp.

 

18. Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij. Instructie voor den ingenieur der maatschappij en den ingenieur werktuigkundige. 21 december 1878. Utrecht, P.W. v.d. Weijer, 1878. 15 x 8,9 cm. 21, [1 blank] pp.

 

19. Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij. Instructie voor den ingenieur van den weg. Utrecht, P.W. v.d. Weijer, 1864. 13,5 x 8,2 cm. [2], 16 pp.

 

20. [Incipit:] Reglement op de overschrijving van aandeelen der Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij, ingevolge artikel 16 der statuten. 1877. 4 pp.

 

21. [Incipit:] Voor de beamten Ned. Rhijn-Spoorweg. Bepalingen en tarief. 9, [1 blank] pp.

 

22. Facsimile of a "koninklijk besluit". 1 p.

A tract volume of 22 documents relating to Dutch railways

€ 750,00Price
  • Contemporary half cloth, the documents indexed with numbered vellum tabs. Documents in very good condition, the binding damaged with the spine gone and the boards nearly detached.

bottom of page