top of page

An important broadside with regulations and guidelines concerning icebreaking barges and beer brewers in and around Amsterdam. During the cold winters of the Little Ice Age, ice breaking barges were of key importance to beer brewers; without them, brewers were unable to obtain fresh water.

 

This copy comes from the Amsterdam collection of Willem Dreesmann (1885-1954) and bears his blindstamp (“Collectie Dreesman”) on the card.

Regulations concerning ice breaking barges and beer brewers

€ 375,00Prijs
  • [Incipit:] Myne Heeren van den Geregte der Stad Amsterdam hebben, op het versoek van de Deeken en de Hooftlieden van de Brouwers en Commissarissen van den Ys-Breeker, mitsgaders de Brouwers deser Steede, de Orde op het vaaren van den Ys-Breeker, by de Keure van 21. January 1704. gestrekt, geannuleert, gelyk haar Ed. Agt. deselve annulleeren by desen, en op nieuws geordonneert, gestatueert en gewillekeurt ... by desen… 

    Amsterdam, Samuel Lamsveld, 1745.

  • 1mo broadside (45,5 x 35,3 cm). Tipped to card; card with small blindstamp in lower right hand corner: "Collectie Dreesmann". The back with a small repair and some brown patches, otherwise in good condition.

bottom of page