top of page

Redenen door Bewindhebberen van de Oostindische Compagnie geallegeerd aan de Heeren van de Hollandsche Personeele Commissie, in July 1790, waarom het jongste subsidie aan de Compagnie toegestaan, niet voldoende zal zyn, wanneer het zal zyn genoten. [Den Haag], [1790]. Folio. 15, [1 blanco] pp. Ongebonden. In zeer goede conditie met de schepranden onafgesneden.

 

Een gedetailleerd document waarin de directeuren van de VOC uiteen zetten waarom een subsidie van 30 miljoen(!) gulden onvoldoende is om alle kosten van de VOC te dekken.

 

Het document, nog grotendeels in dezelfde conditie als waarin het in 1790 de drukkerij verliet, laat goed zien hoe rampzalig de financiële situatie van de VOC aan het eind van de 18e eeuw was. In de 17e eeuw was de VOC bijzonder winstgevend, maar gedurende de 18e eeuw liep dit snel terug. De handel met Japan droogde op, de Chinezen op Java kwamen in opstand tegen de Nederlandse overheersers, de Engelsen namen de opium handel over, de winstmarges werden kleiner, terwijl de kosten om de vloot in stand te houden hoog bleven. Maar de doodsteek was misschien de rampzalig verlopen Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780–1784).

 

ARA, Coll. Radermacher, 149: Landwehr, VOC, 1623.

Zeldzaam document over de rampzalige financiële situatie van de VOC in 1790

€ 300,00Prijs
  • Redenen door Bewindhebberen van de Oostindische Compagnie geallegeerd aan de Heeren van de Hollandsche Personeele Commissie, in July 1790, waarom het jongste subsidie aan de Compagnie toegestaan, niet voldoende zal zyn, wanneer het zal zyn genoten.

     

    [The Hague], [1790].

bottom of page