top of page

't Geheim van’t Fransche hof of de minneryen der doorlugtige juffers van onze eeuw. Uit het Fransch vertaald, en met schoone kopere plaaten vercierd. Tot Bolswaard, by Jan de Liefde [= Amsterdam, Timotheus ten Hoorn], 1680. 12mo. 528 pp. Contemporain perkament. Met gegraveerd frontispice (gedateerd 1681) en 8 gegraveerde platen. In goede conditie, mist de schutbladen, enkele marginale vlekken, de inslagen bij voor- en achterplat deels omhoog gekruld.

 

Aantrekkelijke en zeldzame Nederlandse editie van Les amours des dames illustres de notre siècle: amoureuze intriges aan het Franse hof, gepubliceerd door de beroemd-beruchte Amsterdamse uitgever Timotheus ten Hoorn, en mogelijk geïllustreerd door Romeyn de Hooghe.

 

Deze Nederlandse editie bevat zes verhalen en een gedicht uit Les amours des dames illustres de notre siècle, dat in hetzelfde jaar verscheen. Het wordt wel toegeschreven aan Bussy de Rabutin, maar het lijkt vooral geïnspireerd te zijn door diens Histoire amoureuse des Gaules, Bussy de Rabutins 'succès de scandale' geschreven tijdens zijn verbanning.

 

Het impressum van deze Nederlandse editie is uiteraard gefingeerd. De werkelijke uitgever was de Amsterdammer Timotheus ten Hoorn (1644-1715), die naam had gemaakt met de publicatie van populaire, controversiële en erotische literatuur: het boek is te vinden in verschillende van zijn fondslijsten.

 

De prenten zijn niet gesigneerd, maar doen denken aan het werk van Romeyn de Hooghe (1645-1708). De Hooghe werkte zo'n 35 jaar nauw samen met Timotheus ten Hoorn. En de prenten in dit boekje lijken sterken op De Hooghe's prenten in Het leven en d'arglistige treken der courtisanen te Romen, eveneens gepubliceerd in 1680. Het is meer dan waarschijnlijk, kortom, dat deze prenten in de studio van De Hooghe zijn gemaakt.

 

Zeldzaam: geen exemplaren geveild in de laatste 20 jaar.

 

Buisman *631 (met slechts 7 platen); Gieles & Plak 91; STCN (4 exemplaren); voor de uitgever: Peeters, 'Leven en bedrijf van Timotheus ten Hoorn (1644-1715)', in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman. Jaar 25, nr 1 (april 2002), pp. 20-28.

't Geheim van't Fransche hof, 1680. Met 8 platen, mogelijk door Romeyn de Hooghe

€ 1.250,00Prijs
  • 't Geheim van’t Fransche hof of de minneryen der doorlugtige juffers van onze eeuw. Uit het Fransch vertaald, en met schoone kopere plaaten vercierd.

    Tot Bolswaard, by Jan de Liefde [= Amsterdam, Timotheus ten Hoorn], 1680. 

bottom of page