top of page

Een interessant convoluut met 22 zeldzame gedrukte documenten over de aanleg van spoorwegen in Nederland, 1845-1866, met een handgeschreven index. Gebonden in 19e-eeuws halflinnen, alle documenten voorzien van genummerde duimgrepen van perkament.

 

De documenten in uitstekende conditie (veelal met de originele omslagen meegebonden), maar de rug van de band is verdwenen en de platten liggen bijna los.

 

Bevat de volgende documenten:

 

1. Acte van concessie van den Nederlandschen Rhijn-spoorweg. [1845]. 18 pp.

 

2. Voorwaarden van concessie voor den aanleg en de exploitatie van een’ spoorweg van Gouda naar ‘s Gravenhage. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1867] 30 pp.

 

3. Voorwaarden van concessie voor den aanleg en de exploitatie van een’ spoorweg van Harmelen naar Breukelen. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1867].30 pp.

 

4. Statuten van den Nederlansche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij, opgerigt bij notariele acte van 3 julij 1845. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1886?]. 26 pp.

 

5. Reglementen voor het bestuur van de Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij. 1850. 24 pp.

 

6. Reglement van orde voor de algemeene vergadering van deelhebbers van de Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij. [1875]. 4 pp.

 

7. Voorwaarden van concessie voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Leiden naar Woerden. [1875] 27 pp.

 

8. Spoorwegmaatschappij Leiden-Woerden. Statuten. [1875]. 16 pp. Met contemporaine aantekeningen.

 

9. [Incipit:] De ondergetekeekenden: J.P. de Bordes te ‘s Gravenhage en Mr. L.A.J.W. Baron Sloet te Arnhem… [1875]. 19 pp. Zonder titelpagina.

 

10. Concessie voor den aanleg en exploitatie van een paardenspoorweg tusschen het station der Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1878]. 16, [2] pp.

 

11. [Incipit:] Burgemeester en wethouders der gemeente Wageningen, handelende krachtens besluit… [1881]. 11 pp.

 

12. Overeenkomsten tusschen den Staat en de Ned. Rhijn-Spoorweg Maatschappij, wegens het gemeentelijk station en gemeenschappelijk gedeelte wegs te Arnhem, dd. 30 Januarij / 16 Februarij 1865. 31 pp.

 

13. [Incipit:] De Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij, ter eenre, en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, beide gevestigd te Utrecht, ter andere zijde… [1871]. 20 pp.

 

14. Overeenkomst tusschen den Staat der Nederlanden, de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Ned. Rhijn-Spoorweg-Maatschappij tot het veranderen en uitbreiden van het gemeenschappelijk station te Arnhem. Utrecht, P.W. van de Weijer, 1875. [3], 35-43 pp.

 

15. Overeenkomst regelende de aansluiting van den Nderl. Rhijn-Spoorweg met den Staats-Spoorweg bij Amsterdam en het gemeenschappelijk gebruik van de staatsspoorwegwerken aldaar. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1875]. 14 pp.

 

16. Overeenkomst regelende de gemeenschappelijke dienst op de staatsspoorwegwerken te Amsterdam. Utrecht, P.W. van de Weijer, [1880]. 22 pp.

 

17. [Incipit:] Overeenkomst betrekkelijk de exploitatie der steigers aan de Westerdoksdijk en van den spoorweg daartoe leidende. Amsterdam, 1880. 12 pp.

 

18. Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij. Instructie voor den ingenieur der maatschappij en den ingenieur werktuigkundige. 21 december 1878. Utrecht, P.W. v.d. Weijer, 1878. 15 x 8,9 cm. 21, [1 blanco] pp.

 

19. Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij. Instructie voor den ingenieur van den weg. Utrecht, P.W. v.d. Weijer, 1864. 13,5 x 8,2 cm. [2], 16 pp.

 

20. [Incipit:] Reglement op de overschrijving van aandeelen der Nederlandsche Rhijn-Spoorweg-Maatschappij, ingevolge artikel 16 der statuten. 1877. 4 pp.

 

21. [Incipit:] Voor de beamten Ned. Rhijn-Spoorweg. Bepalingen en tarief. 9, [1 blanco] pp.

 

22. Facsimile van een koninklijk besluit.

Een convoluut met 22 documenten mbt de Nederlandse spoorwegen

€ 750,00Prijs
  • Contemporary half cloth, the documents indexed with numbered vellum tabs. Documents in very good condition, the binding damaged with the spine gone and the boards nearly detached.

bottom of page